Lĩnh vực đo lường nhiệt độ

Hiệu chuẩn lĩnh vực đo lường nhiệt độ

Hiệu chuẩn lĩnh vực đo lường nhiệt độ

By : 690 Views07/09/2017

Năng lực kỹ thuật hiệu chuẩn lĩnh vực đo lường nhiệt độ Hiệu chuẩn lĩnh vực đo lường nhiệt độ – Thiết bị chính: Điểm ba của nước Điểm nóng chảy của gallium Nhiệt kế điện trở platin chuẩn Cặp nhiệt điện chuẩn Máy chỉ thị nhiệt độ Máy đo điện vạn năng Máy chuẩn nhiệt độ vạn năng Nguồn...
Đọc Thêm